Leerlingen met veiligheidsbrillen
Home Actueel Nieuwe directeur voor BIVAK!

Nieuwe directeur voor BIVAK!

Er is veel beweging en vooruitgang binnen BIVAK! De scholen mogen dan wel gesloten zijn vanwege COVID19, achter de schermen staat het alles behalve stil.

Wij blikken positief terug op de aanmelddagen 9 en 10 maart jongstleden op het BRAVO! College. BIVAK, de technische vakopleiding binnen BRAVO!, heeft wederom zijn bestaansrecht bewezen door de 25 nieuwe aanmeldingen. Daarmee zit de technische klas voor het komende leerjaar vol. De bewustwording en waardering voor technische vakken is voelbaar aanwezig en daar zijn wij trots op. “Jongeren kiezen bewust voor technisch voortgezet onderwijs mét baankansen in de regio! Vakonderwijs is waar we in geloven en dit willen we blijvend kracht bijzetten”, aldus Ruben Barten.

Om de groei te begeleiden is Joost Ploos van Amstel per medio maart als directeur van BIVAK aangesteld. Joost versterkt de samenwerkingen tussen leerbedrijven/leermeesters en het onderwijs. Daarnaast ontfermt hij zich over het innovatieve lesmodel dat typerend is voor de vakschool. Techniek gaat over toekomst. “Wij stomen studenten marktgericht klaar voor het bedrijfsleven. Na het afstuderen zijn zij direct inzetbaar, omdat ze opgeleid zijn vanuit relevantie en aansluiting op het werkveld”.

In hoofdlijnen komt het erop neer dat Joost zorgt dat er snel leerbedrijven en leermeesters bijkomen die het groeiende aantal leerlingen in de praktijk kunnen opleiden. Daarnaast zal hij blijvend de werkwijze verbeteren zodat BIVAK de benodigde capaciteit en kwaliteit levert.

Het sluiten van de scholen door het COVID19 virus biedt ook kansen voor eerstejaars leerlingen die in het tweede jaar van BIVAK willen instromen. “We moeten in het tweede jaar enkele praktijkopdrachten bij leerbedrijven inhalen en daardoor ontstaat die mogelijkheid. Zo kunnen leerlingen die nu in de eerste klas van een andere vmbo-school zitten ervoor kiezen bij ons in het tweede jaar te starten”.

“Ik ben dankbaar dat mij deze kans is geboden en werk graag aan een leefbare regio. Ik zie het dan ook als een uitdaging om onze jeugd en het lokale bedrijfsleven zodanig te koppelen dat er een echte win, win, win ontstaat. Lokale ondernemers kunnen voldoen aan de marktvraag, technisch talent werkt aan een gouden toekomst en hierdoor is de leefbaarheid van onze regio ook verzekerd”.

Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Joost Ploos van Amstel via joost@bivakcranendonck.nl